Værkerne

Flisanlægget:
Flisanlægget er den primære energikilde, herfra produceres og distribueres varmeenergien til forbrugerne.

Fra flisanlægget ledes vandet via transmissionsnettet ud til de 3 reservecentraler. På transmissionsnettet er der tilsluttet 19 forbrugere.

Flisværket kan dække hele byens varmebehov uden brug af olie. Herved er varmen i Hadsund 100% CO2 neutral.

Akkumuleringtanken:

Akkumuleringstanken er 28m høj og 16m i diameter og indeholder 4.600m³ fjernvarmevand.

Tanken fungerer som varmelager for flisanlægget, i tilfælde af driftsforstyrrelser. Vandspejlet i tanken er desuden det højeste i hele byen, og derved fungerer tanken også som trykholder for hele systemet.

På en alm. vinterdag indeholder tanken varme nok til et døgns forbrug. På en sommerdag er der varme nok til fire dage.

Solvarmeanlægget:

Solvarmeanlægget blev sat i drift i februar 2016. Anlægget er på 20.513 m² og har en peakeffekt på 14 MW.

Anlægget vil kunne producere ca. 10.000 MWh, svarende til 14% af vores årlige energiproduktion.

Hornbech Centralen:
Hornbech centralen er den ældste og største af de 3 reservecentraler, den ligger på Hornbechsvej 3, og forsyner ca. 1.515 installationer.

 

I 2006 blev der installeret 2 nye 6 MW oliekedler og i 2007 blev facade og tag renoveret. Centralen fungerer idag udelukkende som reservecentral.

 

De 2 oliekedler på hver 6 MW, er fra Danstoker i Herning. Brænderne er fra Weishaupt. Oliekedlerne starter automatisk hvis temperaturen fra flisværket bliver for lav pga. driftsforstyrrelser. Det betyder, at der altid holdes den korrekte temperatur ud til forbrugerne.

 

Bypumperne der cirkulerer vandet i ledningnettet. Systemet består af 2 fremløbspumper, hvoraf den ene er i drift og den anden står standby, og 2 returpumper, hvoraf den ene er i drift og den anden står standby. Derudover er der en shuntpumpe, der blander kold returvand i fremløbet til byen, ialt 5 pumper.

 

 

Hedepark Centralen:
Hedepark centralen ligger på Gyvelvej 37 og forsyner 183 installationer. Centralen blev totalrenoveret i 2015, med en ny 2 MW oliekedel. Centralen fungerer i dag udelukkende som reservecentral. 

Transbjergholt Centralen:

Transbjergholt centralen ligger på Gl. Visborgvej 30 og forsyner 323 forbrugere. Centralen blev renoveret i 2012 med 2 nye 2 MW oliekedler og en varmeveksler til forsyning af Veddum, Skelund, Visborg Kraftvarmeværk. Centralen fungerer idag udelukkende som reservecentral.

//