Info:

Hvis du påtænker at renovere hus eller indkørsel, vil vi gerne kontaktes inden opstart, for evt. udskiftning af stikledning.

Her kan i se vores fremtidige ledningsrenoveringer i Hadsund.                                                                             

Der er planlagt renovering af hele ledningsnettet i Hadsund grundet den bedre isoleringsværdi som opnås i dag. Renoveringen vil foregå løbende over flere år og efterfølger den første renovering hvor man fra 1982 og frem til ca. år 2000 skiftede betonkanaler til prærør serie 1. Den øgede isoleringsværdi vil sikre en driftbesparelse til gavn for både økonomi og miljø.

Fra prærørets oprindelse og frem til år 2000 brugte man udelukkende serie 1 herefter kom serie 2 og 3 med bedre isolering, og senere twin serie 2, 3 og 4 som udgangspunkt er det gratis at udskifte gamle rørsystemer til twin, da det mindre varmetab betaler dem over ca. 25 år.

Det er derfor rørets tilstand, der afgør hvor vi renoverer.

Da vi efterhånden har indhentet de dårlige rørstrækninger med gentagne sprængninger, er det ofte andre ledningsejere og asfalt planlægningen, der danner grund for renoverings områderne. F.eks. vil områder med enkelt kloakering vente til kloakkerne skal separeres.

Renoveringen foregår hen over året, og de pågældende adresser modtager information inden opstart.

 

 

2025:

Ø-gade kvarteret

2024:

Timandsvej

 Vesterled

2023:

Hobrovej - Markedsgade

2022:

Elmholt

Hybenholt

Hobrovej

2021:

Engholt

Askholt

Sønderholt

2020:

Tykkenkærvej

Engholt

Sandholt

Stenholt

Birkholt

 

//