Vision:

"Hadsund Fjernvarme vil være kundernes foretrukne valg af varmeforsyning. Vi vil gennem valg af CO2-neutral brændsel og vedvarende energi, samt en høj energieffektivitet, bidrage til et grønnere Danmark.

Vi vil samtidig være en af områdets mest moderne og attraktive virksomheder”

Bestyrelsen, maj 2022

Bestyrelsen

Knud Erik Jensen,

Formand

Medlem af bestyrelsen siden 2008.

Forbruger valgt.

Koordinator energi og bæredygtighed, Mariagerfjord Kommune

Knud Erik har ingen afhængigheder eller øvrige relationer til Hadsund Fjernvarme.

Søren Lindberg,

Næstformand

Medlem af bestyrelsen siden 2007.

Forbruger valgt.

Indehaver.

SL Eftersyn.

Søren har ingen afhængigheder eller øvrige relationer til Hadsund Fjernvarme.

Mikael Risager, 

Bestyrelsesmedlem

Medlem af bestyrelsen siden 2015.

Forbruger valgt.

BDO Partner, Skat.

Mikael har ingen afhængigheder eller øvrige relationer til Hadsund Fjernvarme.

Lars Liboriussen,

Bestyrelsesmedlem

Medlem af bestyrelsen siden 2018.

Forbruger valgt.

El-projektchef, automation.

Verdo Energy (leverandør af styringsløsninger til Energi-branchen).

Ud over det ovennævnte ansættelsesforhold, har Lars ikke afhængigheder eller øvrige relationer til Hadsund Fjernvarme.

Mogens Jespersen,

Bestyrelsesmedlem

Medlem af bestyrelsen siden 1997.

Forbruger valgt.

Borgmester, Mariagerfjord Kommune.

Mogens har ingen afhængigheder eller øvrige relationer til Hadsund Fjernvarme.

Per Husted

Bestyrelsesmedlem

Medlem af bestyrelsen siden 2020.

Forbruger valgt.

Lektor, Handelsgymnasiet i Hobro.

Direktør og medejer i flere ejendomsselskaber med aktivitet i primært Hadsund

Per har ingen afhængigheder eller øvrige relationer til Hadsund Fjernvarme.

 

Martin Petersen

Bestyrelsesmedlem

Medlem af bestyrelsen siden 2019

Forbruger valgt.

Seniortekniker

Verdo Energy (leverandør af styringsløsninger til Energi-branchen).

Ud over det ovennævnte ansættelsesforhold, har Martin ikke afhængigheder eller øvrige relationer til Hadsund Fjernvarme.

Suppleanter

Bo Sørensen

Bo Holm Sørensen

 

 

Bestyrelsen honoreres som følgende:

Honorar Bestyrelsesformand                                               kr.     5.514,52 / md.

Honorar Næstformand

(15% af honorar bestyrelsesformand)                                  kr.        827,18 / md.

Honorar Øvrige bestyrelsesmedlemmer

(10% af honorar bestyrelsesformand)                                  kr.       551,45 / md.

 Derud over får bestyrelsen et mødetillæg på kr. 1.000,- for hvert møde de deltager i.