Ledningsnettet

Klik her for at se vores ledningsnet.

Der skal fortsat søges LER-oplysninger, inden man opstarter gravearbejde.

Ledningsnettet er 93 km langt og består af 54 km hovedledninger og 39 km stikledninger. Ledningsnet, centraler og akkumuleringstanke indeholder i alt 5.950 m³ fjernvarmevand.

Ved skolen, på Stadionvej, står en døgnakkumuleringstank på 350m³ der udjævner de udsving der kommer fra idrætshallerne, svømmehallen og skolen mv.

På Drosselvej er ledningsnettet forsynet med en pumpestation der sørger for driftstryk til forbrugerne i Jagtvej kvarteret og Højmarken.

På Banevej er ledningsnettet forsynet med en pumpestation der sørger for driftstryk til forbrugerne på Hadsund Syd.

//