Ledningsnettet

Klik her for at se vores ledningsnet.

Der skal fortsat søges LER-oplysninger, inden man opstarter gravearbejde.

Ledningsnettet i Hadsund by, består af ca. 80 km ledninger, hvoraf de 35 km er hovedledninger, 43 km stikledninger og 2,4 km transmissionsledning fra flisværket på Fabriksvej til de 3 Oliecentraler, på hhv. Hornbechsvej, Gyvelvej og Gl. Visborgvej.            

Ved skolen, på Stadionvej, står en døgnakkumuleringstank på 350m³ der udjævner de udsving der kommer fra idrætshallerne, svømmehallen og skolen mv.

På Drosselvej er ledningsnettet forsynet med en pumpestation der sørger for driftstryk til forbrugerne i Jagtvej kvarteret og Højmarken.

På Banevej er ledningsnettet forsynet med en pumpestation der sørger for driftstryk til forbrugerne på Hadsund Syd.