Flisens vej til værket

Flis - Fældning, hugning og håndtering:

Skov-info.dk

Videoklip af flishugger:

Skovognatur.dk

Youtube.com 

Træet laves om til flis i skoven inden det køres til varmeværket. Lastbiler tipper flisen direkte ned i aflæssergraven i flislageret.

Den automatiske kran sørger selv for at hente den aflæssede flis i graven, samtidig med at den passer indfyringen af de 2 kedellinier.

De 2 modtagertragte, en til hver linie.

//