Priser

Priser

Prisen for 2024 er kr. 572,50 pr. MWh (priserne er inkl. moms). 

Når man taler varmepris og sammenligning af disse plejer man at regne på et såkaldt 'Standardhus'. Det er er et hus på 130 m² med et forbrug på 18,1 MWh årligt. 

Et standardhus i Hadsund koster kr. 15.437,65 årligt.

 

//