Prisen stiger ikke i Hadsund Fjernvarme

13. februar 2019

Fjernvarmeforbrugere landet over kommer til at mærke prisstigninger som følge af, at tilskuddet til elproduktion på kraftvarmeværker falder bort. Det har altid været planen, at dette tilskud ville falde bort med udgangen af 2018, og der er stor forskel på hvordan de mindre kraftvarmeværker har valgt at forberede økonomien frem til denne dato, med større eller mindre prisstigninger til følge.


Hadsund fjernvarme valgte for år tilbage en anden brændsels form, nemlig biomasse som hidtil har været fritaget for afgifter, da det anses som ”grøn fjernvarme”, og fra 2016 kombineret med afgiftsfri solvarme. Vi har ligeledes de senere år, sammen med medarbejderne, arbejdet med reducering af driftsomkostningerne.

Denne kombination har i 2018 vist sig at være det rigtige valg, da vi i 2019 kan sænke prisen med 24,- kroner pr. MWh. Det lyder måske ikke af meget, men det betyder ca. 400,- kroner for et standardhus på årsbasis, og med de forudsætninger vi kender i dag, er der ikke udsigt til at Hadsund Fjernvarme skal hæve prisen fremover.