Nye krav til Hadsund Fjernvarme - forbrugsoplysninger til forbrugerne

16. maj 2022

I henhold til EU-reglerne er Hadsund Fjernvarme fra og med 2022 forpligtet til at levere information om at kunne tilgå forbrugsoplysninger til alle forbrugere hver måned i fyringssæsonen (oktober til april) jf. BEK nr. 2251 af 29.12.2020. 

Ovenstående betyder, at Hadsund Fjernvarme fremadrettet, 7 gange om året (oktober - april), har behov for at kommunikere direkte med den enkelte forbruger.

For at minimere omkostningerne hertil vil dette ske via mail og/eller sms – derfor vil Hadsund Fjernvarme ifølge vores vedtægter §6 bede jer forbrugere om at oplyse os om jeres mail og mobilnr..

§6

Kommunikation med andelshaverne

Selskabet kan vælge at benytte elektronisk kommunikation, herunder i nærmere afgrænset omfang, og enhver andelshaver og ethvert bestyrelsesmedlem er i så fald forpligtet til at oplyse en adresse eller lignende, som selskabet kan benytte for den anerkendte elektroniske kommunikationsform, som selskabet ønsker at benytte. Selskabet kan fastsætte regler om, at elektronisk kommunikation ikke benyttes over for andelshavere, som fritages herfor, efter kriterier fastsat af selskabet.

Nødvendig kommunikation mellem Hadsund Fjernvarme og ejer/forbruger er al kommunikation, der vedrører aftalen om levering af fjernvarme og evt. andelshaverskab i Hadsund Fjernvarme, herunder fremsendelse af oplysninger om driftsforhold, aftaler, faktureringsoplysninger, faktura, årsopgørelser, gebyrer, lukkevarsler, indkaldelse til generalforsamling m.m.

Gyldig mailadresse og gyldigt mobilnummer på ejer/forbruger kan også benyttes, hvis der er behov for kommunikation via sikker mail, hvis reglerne om bl.a. GDPR fordrer dette.

Ejer/forbruger er forpligtet til at gøre Hadsund Fjernvarme opmærksom på, hvis ejer/forbruger er undtaget for digital kommunikation.

Forbrugernummer kan findes på årsopgørelsen eller seneste acontoopkrævning.

Opdatering af gyldig mailadresse og et gyldigt mobilnummer kan også ske i E|Forsyning under "mine oplysninger".

//