Ny lov ændrer din varmeopgørelse

26. august 2018

Ny lov ændrer din varmeopgørelse

Folketingets nye lov med krav til indberetning i henhold til den økonomiske regulering på fjernvarmeområdet, gør at vi skal omlægge vores regnskabsår til at følge kalenderåret.

Din varmeopgørelse har indtil videre fulgt Hadsund fjernvarmes regnskabsår som går fra d. 1. april til d. 31. marts. 

For at din varmeopgørelse fortsat kan følge fjernvarmens regnskabsår, ændres denne fra d. 1. januar 2019 til at følge kalenderåret (1. januar til 31. december).

Omlægningen betyder at der bliver en kortere regnskabsperiode fra d. 1. april 2018 til 31. december 2018 og du vil derfor modtage en årsopgørelse for denne periode, der kun omfatter 9 måneders varmeforbrug og faste bidrag. Det betyder også at rate 5 (2.1.2019) ikke opkræves som meddelt i dit budget.

Aconto rater ændres fra 1. januar 2019:
Når varmeåret starter op 1. januar (midt i vinterperioden hvor der er størst forbrug af varme), bliver det nødvendigt at ændre aconto betalingerne.
For at styrke likviditeten i selskabet og ikke at komme bagud i forhold til forbrugernes forbrug, ændres aconto betalingerne derfor fra de nuværende 5 rater til 4 rater.

Raterne opkræves fra 1. januar 2019 og fremover som vist herunder:
Rate 1: 1. februar (Årsopgørelse pr. 31.12 modregnes i denne)
Rate 2: 1. april
Rate 3: 1. juli
Rate 4: 1 oktober
(Aconto raterne fremgår altid af værkets takstblad. Ændringer i aconto opkrævning skal varsles til forbrugerne med 3 måneders varsel.)