Generalforsamling d. 28/4-2020 Udsat!!!!

20. marts 2020

Udskydelse af generalforsamlingen d. 28/4-2020

 

Hadsund Fjernvarme har på baggrund af corona-situationen og myndighedernes anbefaling valgt at udskyde den ordinære generalforsamling, der ifølge vedtægterne skulle være afholdt senest d. 30. april 2020.

Indkaldelse til generalforsamlingen udskydes, indtil myndighederne igen giver tilladelse til, at større forsamlinger kan samles uden det medfører en smitterisiko. Når det igen er muligt at afholde generalforsamling, vil generalforsamlingen igen blive indkaldt med det varsel, som fremgår af vores vedtægter.

Lovgrundlaget for udskydelsen af generalforsamlingen findes i Lov nr. 133 om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme § 6, der bl.a. bestemmer at der kan udstedes forbud mod afholdelse af og deltagelse i større forsamlinger. Dette er udmøntet bl.a. i instruks fra politiet af 18. marts 2020, der forbyder forsamlinger, der har flere end 10 deltagere, se https://politi.dk/coronavirus-i-danmark

 

Udskydelse af generalforsamlingen får følgende konsekvenser:

  • Bestyrelsen forsætter indtil generalforsamlingen er afholdt, og der på denne bliver valgt en ny bestyrelse.
  • Bestyrelsen sikrer, at alle myndighedskrav fortsat overholdes – herunder indberetning til skat, krav vedr. udarbejdelse af regnskab m.m. overholdes. Selskabets bestyrelse og ledelse underrettes løbende af vores brancheorganisation Dansk Fjernvarme, der dagligt er i kontakt med de relevante myndigheder.
  • Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på tlf.nr. 98 57 16 32.
  • Du kan finde flere informationer og holde dig opdateret på vores hjemmeside https://www.hadsundfjernvarme.dk/
  • På hjemmesiden informerer vi løbende vores kunder vedr. corona-situationen.
  • Bestyrelsen og ledelsen af selskabet sikrer, at der fortsat kan leveres varme og varmt vand til vores kunder.