Formandsskifte

22. juli 2019

Bestyrelsen har modtaget Thorkild Løkke’s beslutning om at udtræde af bestyrelsen pr. 1. juli 2019.
Bestyrelsen har valgt næstformand Knud Erik Jensen til ny formand og Bruno Graversen er valgt til ny næstformand.
1. suppleant Martin Petersen er indtrådt som menigt medlem og overtager den ledige plads i bestyrelsen efter Thorkild Løkkes udtræden.

Læs mere i de to dokumenter.

DOWNLOAD
Formandsskifte.pdf
DOWNLOAD
Tak til Thorkild.pdf