Det gode vejr luner fortsat hos fjernvarmekunderne i Hadsund.

6. juli 2018

Det gode vejr luner fortsat hos fjernvarmekunderne i Hadsund.

I juni måned blev der sat ny rekord hos Hadsund Fjernvarme. Pga. det fantastiske vejr, leverede solvarmeanlægget 86% af varmen til byen.

Havde vi kunne udnytte al varmen fra solen, ville anlægget have leveret 96%, men der var flere perioder, hvor det var nødvendigt at bortkøle noget af varmen væk om natten.

Når vi ”bortkøler”, cirkulerer vi det varme vand fra toppen af vores akkumuleringstank ud i solpanelerne om natten. Herved fungerer panelerne som radiatorerne i et hus. Vi kan afkøle vandet med ca. 
25° når vi cirkulerer det om natten, herved skabes der koldere vand i akkutanken til næste dags produktion af varme.

Sidste år leverede solvarmen 52 % i juni måned.