40 % af den fremtidige varmeproduktion i Hadsund sat på pause

30. oktober 2023

Vi har på anbefaling fra vores rådgiver valgt at stoppe projektet vedr. spildevandsvarmepumpen - i hvert fald for nu. Årsagen er, at Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har afgivet svar til Klima- Energi- og Forsyningsudvalget d. 11. oktober, hvor det fremgår, at spildevand betragtes som overskudsvarme og dermed er omfattet af reglerne for prisloft af overskudsvarme. Det betyder, at projektet kommer under reglerne for prisloft på overskudsvarme. Problemet derved er, at hvis der kommer et år, hvor de afholdte omkostninger er højere end prisloftet, og det kan godt ske med de beregningsmetoder, der er for prisloftet, så må disse omkostninger ikke viderefaktureres til forbrugerne – og som reglerne umiddelbart forstås hænger bestyrelsen, så på den regning.

 

Det har været kendt, at prisloftet vil give den udfordring for overskudsvarmeprojekter, det er dog nyt, at alt spildevand skal betragtes som overskudsvarme på baggrund af den energitilførsel, der sker på rensningsanlægget.

 

Det vurderes, at de muligheder der er for dispensation ikke er tilstrækkelige til at eliminere risikoen for, at der er omkostninger, der ikke kan viderefaktureres.

 

Varmepumpen på 6 MW kan levere over 40 % af den fremtidige varmeproduktion i Hadsund, hvis den etableres.

//