Opdaterede vedtægter og tekniske bestemmelser

26. september 2018

Hadsund Fjernvarme vedtog på dette års generalforsamlinger en opdatering af selskabets vedtægter.

Den væsentligste ændring er at regnskabsåret fra 1. januar 2019 følger kalenderåret i stedet for den nuværende regnskabsperiode der løber fra 1.4 til 31.3.


Samtidig er de almindelige- og tekniske bestemmelser for levering af fjernvarme blevet opdateret. Bestemmelserne træder i kraft 1. januar 2019.

De nye vedtægter og bestemmelser kan læses her på hjemmesiden under:
Varmeværket / Vedtægter og bestemmelser:

DOWNLOAD
Vedtægter 2018
DOWNLOAD
Almindelige leveringsbestemmelser 2019 - endelig.pdf
DOWNLOAD
Tekniske leveringsbestemmelser 2019 - HDSFV - endelig.pdf