generalforsamling d. 24/4-2019

4. april 2019

Så er det snart tid til den årlige generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes 

Onsdag, den 24. april 2019 kl. 19.00

Hadsund Hallerne, Stadionvej 25, 9560 Hadsund

 

     Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning for det forløbne driftsår.
 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for indeværende drifts år fremlægges.
 5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
 6. Indkomne forslag fra andelshavere.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

        På valg er: Thorkild Løkke, Mogens Jespersen og Mikael Risager

 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

        På valg er: Martin Petersen og Bo Sørensen

 1. Valg af revisor.
 2. Eventuelt

Uddrag af regnskab er i øjeblikke ved at blive hus omdelt, og det medbringes til generalforsamlingen som adgangskort.

 • Stemmeseddel udleveres ved indgangen ved fremvisning af adgangskort.

Årsregnskabet er også lagt på hjemmesiden tryk her for at se det.