Priser

Prisen stiger fra de nuværende kr. 453 pr. MWh til kr. 594 pr. MWh (priserne er inkl. moms). Det er kun MWh prisen der stiger, de resterende bidrag er uændrede.

Hvad betyder sådan en stigning for den enkelte husstand?
Når man taler varmepris og sammenligning af disse plejer man at regne på et såkaldt 'Standardhus'. Det er er et hus på 130 m² med et forbrug på 18,1 MWh årligt.
Med den nuværende pris koster det kr. 13.265,25 at opvarme et standardhus i Hadsund og med den nye pris vil det komme til at koste kr. 15.826,40 årligt.

Altså en stigning på 19% svarende til kr. 2.561 om året eller kr. 213 pr. måned.